עמוד הביתהמציאוןהמציאון - קלאסיLorin Maazel / The Complete Cleveland Recordings (17CD)

Lorin Maazel / The Complete Cleveland Recordings (17CD)

369.90 150.00

מק"ט: 0028947877790. קטגוריות: שם האמן:

שנת יציאה: 2014

Tracklisting:
1.1 La Mer, L.109 1. From Dawn till Noon on the Sea (De l'aube a midi sur la mer)
1.2 La Mer, L.109 2. Play of the Waves (Jeux de vagues)
1.3 La Mer, L.109 3. Dialogue of the Wind and the Sea (Dialogue du vent et de la mer)
1.4 Nocturnes, L.91 1. Nuages
1.5 Nocturnes, L.91 2. Fetes
1.6 Nocturnes, L.91 3. Sirenes
1.7 Images For Orchestra, L. 122 / 2. Iberia 1. Par les rues et par les chemins
1.8 Images For Orchestra, L. 122 / 2. Iberia 2. Les parfums de la nuit
1.9 Images For Orchestra, L. 122 / 2. Iberia 3. Le matin d'un jour de fete
2.1 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Premiere partie Introduction et danse religieuse
2.2 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Premiere partie Scene – Danse generale
2.3 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Premiere partie Danse grotesque de Dorcon – Scene
2.4 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Premiere partie Danse legere et gracieuse de Daphnis
2.5 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Premiere partie Scene – Danse de Lyceion – Scene (Les pirates)
2.6 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Premiere partie Scene – Danse lente et mysterieuse
2.7 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Deuxieme partie Introduction
2.8 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Deuxieme partie Danse guerriere
2.9 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Deuxieme partie Scene – Danse suppliante de Chloe
2.10 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Troisieme partie Lever du jour – Scene
2.11 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Troisieme partie Daphnis et Chloe miment l'aventure de Pan et Syrinx
2.12 Daphnis et Chloe, M. 57 – Ballet en 3 parties (complete) / Troisieme partie Danse generale
2.13 Jeux (Poeme danse), L.126 Jeux (Poeme danse)
3.1 Roman Festivals 1. Circenses
3.2 Roman Festivals 2. Il giubileo
3.3 Roman Festivals 3. L'Ottobrata
3.4 Roman Festivals 4. La Befana
3.5 Pines of Rome The Pines of Villa Borghese (I pini di Villa Borghese)
3.6 Pines of Rome The Pines near a Catacomb (Pini presso una catacomba)
3.7 Pines of Rome The Pines of the Janiculum (I pini del Gianicolo)
3.8 Pines of Rome The Pines of the Appian Way (I pini della Via Appia)
3.9 The Golden Cockerel – Suite (Le coq d'or) 1. King Dodon in his Palace
3.10 The Golden Cockerel – Suite (Le coq d'or) 2. King Dodon on the Battlefield
3.11 The Golden Cockerel – Suite (Le coq d'or) 3. King Dodon with Queen Chimaka
3.12 The Golden Cockerel – Suite (Le coq d'or) 4. Marriage Feast and Lamentable End of King Dodon
4.1 Symphony No.5 in B flat, Op.100 1. Andante
4.2 Symphony No.5 in B flat, Op.100 2. Allegro marcato
4.3 Symphony No.5 in B flat, Op.100 3. Adagio
4.4 Symphony No.5 in B flat, Op.100 4. Allegro giocoso
4.5 Russian Easter Festival, Overture, Op.36
4.6 Capriccio Espagnol, Op.34 1. Alborada
4.7 Capriccio Espagnol, Op.34 2. Variazioni
4.8 Capriccio Espagnol, Op.34 3. Alborada
4.9 Capriccio Espagnol, Op.34 4. Scena e canto gitano
4.10 Capriccio Espagnol, Op.34 5. Fandango asturiano
4.1 Ruslan and Lyudmila – Act 1 Overture
5.2 Scheherazade, Op.35 The Sea and Sinbad's Ship
5.3 Scheherazade, Op.35 The Story of the Calender Prince
5.4 Scheherazade, Op.35 The Young Prince and the Young Princess
5.5 Scheherazade, Op.35 Festival at Bagdad – The Sea – The Shipwreck against a rock surmounted by a bronze warrior (The Shipwreck)
5.6 Le Poeme de l'Extase, Op.54
5.1 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 1. Requiem – Kyrie
6.2 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 2. Dies irae – Tuba mirum
6.3 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 3. Quid sum miser
6.4 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 4. Rex tremendae
6.5 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 5. Quaerens me
6.6 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 6. Lacrymosa
6.7 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 7. Domine Jesu Christe
6.8 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 8. Hostias
7.1 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 9. Sanctus
7.2 Requiem, Op.5 (Grande Messe des Morts) 10. Agnus Dei
7.3 Harold en Italie, Op.16 1. Harold aux montagnes (Adagio – Allegro)
7.4 Harold en Italie, Op.16 2. Marche des Pelerins (Allegretto)
7.5 Harold en Italie, Op.16 3. Serenade (Allegro assai – Allegretto)
7.6 Harold en Italie, Op.16 4. Orgie de brigands (Allegro frenetico – Adagio – Allegro, Tempo I)
8.1 L'Arlesienne Suite No.1 Prelude
8.2 L'Arlesienne Suite No.1 Minuetto
8.3 L'Arlesienne Suite No.1 Adagietto
8.4 L'Arlesienne Suite No.1 Carillon
8.5 L'Arlesienne Suite No.2 Pastorale
8.6 L'Arlesienne Suite No.2 Intermezzo
8.7 L'Arlesienne Suite No.2 Menuet
8.8 L'Arlesienne Suite No.2 Farandole
8.9 Jeux d'enfants, Op.22 – Petite Suite for Orchestra 1. Marche: Trompette et tambour
8.10 Jeux d'enfants, Op.22 – Petite Suite for Orchestra 2. Berceuse: La Poupee
8.11 Jeux d'enfants, Op.22 – Petite Suite for Orchestra 3. Impromptu: La toupie
8.12 Jeux d'enfants, Op.22 – Petite Suite for Orchestra 4. Duo: Petit mari, petite femme
8.13 Jeux d'enfants, Op.22 – Petite Suite for Orchestra 5. Galop: Le bal
8.14 Symphony in D minor 1. Lento – Allegro ma non troppo – Allegro
8.15 Symphony in D minor 2. Allegretto
8.16 Symphony in D minor 3. Allegro non troppo
8.1 Romeo and Juliet, Op.64 Introduction
9.2 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Romeo
9.3 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 The Street Wakens – Morning Dance
9.4 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 The Quarrel
9.5 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 The Fight
9.6 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 The Duke's Command – Interlude
9.7 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 At The Capulets' (Preparations For the Ball)
9.8 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 The Young Juliet
9.9 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Arrival Of the Guests
9.10 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Masks
9.11 Romeo And Juliet, Op.64 / Act 1 Dance of the Knights
9.12 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Juliet's Variation
9.13 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Mercutio
9.14 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Madrigal
9.15 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Tybalt Recognizes Romeo
9.16 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 The Departure Of the Guests – Gavotte
9.17 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 1 Balcony Scene – Romeo's Variation – Love Dance
9.18 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Folk Dance
9.19 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Romeo and Mercutio
9.20 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Dance Of the Five Couples
9.21 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Dance With Mandolins
9.22 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 The Nurse – The Nurse and Romeo
9.1 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Romeo At Friar Laurence's
10.2 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Juliet At Friar Laurence's
10.3 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Public Merrymaking – Further Public Festivities
10.4 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Meeting Of Tybalt and Mercutio – Duel – Death Of Mercutio
10.5 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 2 Romeo Decides To Avenge Mercutio – Finale
10.6 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Introduction – Romeo and Juliet
10.7 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Romeo Bids Juliet Farewell
10.8 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Nurse
10.9 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Juliet Refuses To Marry Paris
10.10 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Juliet Alone – Interlude
10.11 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 At Friar Laurence's Cell – Interlude
10.12 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Juliet's Room
10.13 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Juliet Alone
10.14 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Aubade
10.15 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 Dance Of the Girls With Lilies
10.16 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 3 At Juliet's Bedside
10.17 Romeo and Juliet, Op.64 – Act 4 Juliet's Funeral – Juliet's Death
11.1 Porgy and Bess / Act 1 Introduction – Jazzbo Brown Blues
11.2 Porgy and Bess / Act 1 "Summertime"
11.3 Porgy and Bess / Act 1 "A Woman Is a Sometime Thing"
11.4 Porgy and Bess / Act 1 "Here Come De Honey Man … Here's the Ol' Crap Shark"
11.5 Porgy and Bess / Act 1 "They Pass By Singin'…Here Comes Big Boy!…Don't You Ever Let a Woman Grieve You"
11.6 Porgy and Bess / Act 1 "O, Little Stars…Touch That Money an' Meet Yo' Gawd!"
11.7 Porgy and Bess / Act 1 "Wake Up An' Hit It Out!…That You, Sportin'Life?"
11.8 Porgy and Bess / Act 1 "Gone, Gone, Gone"
11.9 Porgy and Bess / Act 1 "Overflow, Overflow … Gawd Got Plenty Of Money For De Saucer"
11.10 Porgy and Bess / Act 1 "Um! A Saucer-Burial Setup, I See"
11.11 Porgy and Bess / Act 1 "My Man's Gone Now"
11.12 Porgy and Bess / Act 1 "Headin' For the Promis' Lan'"
12.1 Porgy and Bess / Act 2 "It Takes a Long Pull To Get There"
12.2 Porgy and Bess / Act 2 "I Got Plenty O' Nuttin'"
12.3 Porgy and Bess / Act 2 "I Hates Yo' Struttin'…Mornin, Lawyer..Dey's a Buckra"
12.4 Porgy and Bess / Act 2 Buzzard Song
12.5 Porgy and Bess / Act 2 "Bess, You Is My Woman Now"
12.6 Porgy and Bess / Act 2 "Oh, I Can't Sit Down"
12.7 Porgy and Bess / Act 2 "I Ain't Got No Shame"
12.8 Porgy and Bess / Act 2 "It Ain't Necessarily So"
12.9 Porgy and Bess / Act 2 "Oh! What You Want Wid Bess?"
12.10 Porgy and Bess / Act 2 "Honey, Dat's All De Breakfast…Take You' Hands Off Me"
12.11 Porgy and Bess / Act 2 "Oh, Doctor Jesus"
12.12 Porgy and Bess / Act 2 "Oh, Dey's So Fresh … I'm Talkin' About Devil Crabs"
12.13 Porgy and Bess / Act 2 "Porgy, Porgy, Dat You There"
12.14 Porgy and Bess / Act 2 "I Loves You, Porgy"
12.15 Porgy and Bess / Act 2 "Why You Been Out On That Wharf?"
13.1 Porgy and Bess / Act 2 "Oh, Doctor Jesus, Look Down On Me Wit' Pity"
13.2 Porgy and Bess / Act 2 "Oh, De Lawd Shake De Heavens…One Of Dese Mornings"
13.3 Porgy and Bess / Act 2 "Oh Dere's Somebody Knockin' At De Do'"
13.4 Porgy and Bess / Act 2 "A Red-Headed Woman..Jake's Boat….Oh Doctor Jesus"
13.5 Porgy and Bess / Act 3 "Clara, Clara…Crown, Crown…Summertime"
13.6 Porgy and Bess / Act 3 Interlude (Death Of Crown)
13.7 Porgy and Bess / Act 3 Introduction…"Wait For Us…What Is Your Name?"
13.8 Porgy and Bess / Act 3 "You've Got To Go…Oh Gawd! They Goin' To Make Him Look"
13.9 Porgy and Bess / Act 3 "There's a Boat Dat's Leavin'"
13.10 Porgy and Bess / Act 3 Introduction
13.11 Porgy and Bess / Act 3 "Good Mornin' Sistuh…Thank Gawd I's Home Again!"
13.12 Porgy and Bess / Act 3 "Dem White Folks Sure Ain't Put Nuthin'"
13.13 Porgy and Bess / Act 3 "Oh, Bess, Oh Where's My Bess"
13.14 Porgy and Bess / Act 3 "Bess Is Gone"
13.15 Porgy and Bess / Act 3 "Oh Lawd, I'm On My Way"
13.1 An American In Paris
13.2 Cuban Overture
13.3 Rhapsody In Blue
13.4 Variations symphoniques
13.1 Symphony No.1 in C minor, Op.68 1. Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro
13.2 Symphony No.1 in C minor, Op.68 2. Andante sostenuto
13.3 Symphony No.1 in C minor, Op.68 3. Un poco allegretto e grazioso
13.4 Symphony No.1 in C minor, Op.68 4. Adagio – Piu andante – Allegro non troppo, ma con brio – Piu allegro
13.5 Academic Festival Overture, Op.80
13.6 Tragic Overture, Op.81
13.1 Symphony No.2 in D, Op.73 1. Allegro non troppo
14.2 Symphony No.2 in D, Op.73 2. Adagio non troppo – L'istesso tempo, ma grazioso
14.3 Symphony No.2 in D, Op.73 3. Allegretto grazioso ( Quasi andantino) – Presto ma non assai
14.4 Symphony No.2 in D, Op.73 4. Allegro con spirito
14.5 Symphony No.3 in F, Op.90 1. Allegro con brio – Un poco sostenuto – Tempo I
14.6 Symphony No.3 in F, Op.90 2. Andante
14.7 Symphony No.3 in F, Op.90 3. Poco allegretto
14.8 Symphony No.3 in F, Op.90 4. Allegro
14.1 Symphony No.4 in E minor, Op.98 1. Allegro non troppo
15.2 Symphony No.4 in E minor, Op.98 2. Andante moderato
15.3 Symphony No.4 in E minor, Op.98 3. Allegro giocoso – Poco meno presto – Tempo I
15.4 Symphony No.4 in E minor, Op.98 4. Allegro energico e passionato – Piu allegro
15.5 Variations On A Theme By Haydn, Op.56a Theme: "Chorale St. Antoni"
15.6 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation I: Poco piu animato
15.7 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation II: Piu vivace
15.8 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation III: Con moto
15.9 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation IV: Andante con moto
15.10 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation V: Vivace
15.11 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation VI: Vivace
15.12 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation VII: Grazioso
15.13 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Variation VIII: Presto non troppo
15.14 Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Finale: Andante
15.1 Don Carlo / Act 3 Ballo della Regina
16.2 Otello / Act 3 Ballet Music
16.3 I vespri siciliani / Act 3 Le quattro stagioni: 1. L'inverno
16.4 I vespri siciliani / Act 3 Le quattro stagioni: 2. La primavera
16.5 I vespri siciliani / Act 3 Le quattro stagioni: 3. L'estate
16.6 I vespri siciliani / Act 3 Le quattro stagioni: 4. L'autunno
16.7 La forza del destino Overture (Sinfonia)
16.8 The Creatures of Prometheus, Op.43 Overture
16.9 Overture "Le carnaval romain", Op.9
16.1 Cello Concerto in E minor, Op.85 1. Adagio – Moderato
17.2 Cello Concerto in E minor, Op.85 2. Lento – Allegro molto
17.3 Cello Concerto in E minor, Op.85 3. Adagio
17.4 Cello Concerto in E minor, Op.85 4. Allegro
17.5 Variations on a Rococo Theme, Op.33
17.6 Pezzo capriccioso for cello and orchestra, Op.62
17.7 La gazza ladra Overture

מוצר זה זמין רק לחברי מועדון הליקון מיוזיק. רוצים להצטרף? לחצו כאן! או בצעו כניסה אם נרשמתם בעבר.
CjwhLS0gaWZyYW1lIHBsdWdpbiB2LjQuMyB3b3JkcHJlc3Mub3JnL3BsdWdpbnMvaWZyYW1lLyAtLT4KPGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhlbGljb24uY28uaWwvaGVscC8iIHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjUwMCIgc2Nyb2xsaW5nPSJ5ZXMiIGNsYXNzPSJpZnJhbWUtY2xhc3MiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIj48L2lmcmFtZT4K
Logo
הצטרפו למועדון הליקון מיוזיק
מצטרפים למועדון הליקון מיוזיק ונהנים מהטבות ייחודיות על כל החנות!
- הנחה של 7% – 25% על כל החנות בכל רכישה
- בלעדי לחברי מועדון – “המציאון”: הנחות ענק של עד 50% על מבחר אלבומים
- רכישה מוקדמת של אלבומים חדשים במחיר מיוחד ועוד...