עמוד הביתמארזים

מארזים

ימים אחרונים למבצע יום התקליט